Platiť či neplatiť DANE na Slovensku?

 

Ak pracujete alebo žijete v zahraničí!

 

To je otázka!!!

Pravidelne sa v praxi stretávam s tým, že ma oslovujú klienti, ktorý majú presne takýto problém. Dostávam otázky typu:

"Pracujem v zahraničí, musím podať daňové priznanie na Slovensku? A čo s daňami? Tie som už v zahraničí zaplatil. Budem na Slovensku platiť z tohto príjmu dane ešte raz?"

Aby som klientovi na túto otázku vedela odpovedať, musím od neho získať ďalšie informácie. Bez týchto dodatočných informácií neexistuje jednoduchá odpoveď typu: ÁNO alebo NIE. 

 

Ukážem vám postup, ako sa aj vy môžete dopracovať k SPRÁVNEJ odpovedi na podobné otázky. 

Účtovníctvu a daniam sa venujem už viac ako 24 rokov. Počas tohto obdobia som riešila už veľa rôznych daňových "problémov".

Niektoré z nich boli pre mňa spočiatku naozaj tvrdým orieškom, a niektoré boli jednoduchšie.

Téma, o ktorej sa budeme baviť tu, bola pre mňa jednou z tých zložitejších. Postupne som sa ale cez absolvované školenia a samoštúdium dopracovala k jej porozumeniu.

Vypracovala som pre vás prehľadný postup, na základe ktorého si budete aj vy sami vedieť zistiť, aké povinnosti máte voči Slovensku a voči krajine, v ktorej pracujete, resp. žijete.

Ako teda zistíte, aké daňové povinnosti si máte plniť na Slovensku a aké v zahraničí?

Aby ste si na túto otázku mohli odpovedať, potrebujete zistiť jednu vec, a tou je:

V ktorej krajine ste daňovým rezidentom?

Poznať odpoveď na túto otázku je pre vás zásadné!

Bez nej totiž nebudete vedieť, aké máte na Slovensku a v zahraničí nielen povinnosti, ale aj práva!

Že neviete, čo to znamená, byť DAŇOVÝM REZIDENTOM nejakej krajiny?

A prečo je to také dôležité?

Byť daňovým rezidentom nejakej krajiny znamená, že v tejto krajine máte povinnosť zdaňovať svoje celosvetové príjmy. Tzn. nielen príjmy, ktoré ste dosiahli v krajine svojej rezidencie, ale aj KDEKOĽVEK inde na svete. A na základe toho, rezidentom ktorej krajiny ste, vám môžu vznikať ďalšie práva alebo povinnosti

Aby pre vás už viac dane neboli nočnou morou a aby ste si boli istý, že máte všetko "na poriadku", pripravila som pre vás 2 mini-kurzy na tému daňovej rezidencie

Vysvetlím vám v nich jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom = POLOPATE, ako si môžete SAMI zistiť krajinu vašej daňovej rezidencie a ako to spraviť, aby ste dane neplatili 2x.

Určite to zvládnete aj VY! Dám vám presné informácie a postupy, ako na to!

Čo sa v kurzoch dozviete a naučíte?

Kurz č. 1

Platiť či neplatiť dane na Slovensku?

Ak pracujete / žijete v zahraničí.

Tento kurz je akýmsi základom témy daňovej rezidencie. Celý kurz je venovaný tomu, aby ste vedeli určiť, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom.

 • Vysvetlím vám, načo sú dobré medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, prečo vznikli a čo z toho máte vy.
 • Naučíte sa, ako zistíte, či ste alebo nie ste rezidentom Slovenska, prípadne iného štátu (štátu v ktorom pracujete / žijete).
 • Zistíte, aké máte povinnosti voči Slovensku a voči inému štátu. Podľa toho, v ktorom štáte máte svoju daňovú rezidenciu. Vysvetlím vám, čo máte robiť, ak ste zistili, že ste zároveň rezidentom Slovenska aj rezidentom iného štátu.
 • Všetko vám vysvetlím na príkladoch z mojej praxe a uvediem vám aj príklady, ako sa na danú problematiku pozerá daňový úrad.

Kurz č. 2

Uplatňovanie zmlúv a využitie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia + jedna výnimka

Tento kurz považujem za hlbšie ponorenie sa do témy daňovej rezidencie. Na určenie vašej daňovej rezidencie ho bytostne nepotrebujete. Je však skvelým doplnením a bez neho by táto téma nebola úplná. Bez tohto kurzu nebudete rozumieť, ako sa vlastne uplatňujú zmluvy a ako sa zabraňuje dvojitému zdaneniu.

Keď hovorím o uplatňovaní zmlúv, myslím tým medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - ÁNO, sú tu na to, ABY STE Z JEDNÉHO PRÍJMU NEPLATILI DANE 2X

 • Jednoducho a zrozumiteľne vám vysvetlím, kedy sa zmluvy uplatňujú a na akom princípe. Ku každému princípu vám uvediem aj praktický príklad.
 • Vysvetlím vám metódy, ktoré sa používajú na zamedzenie dvojitého zdanenia. Všetko vám ukážem na praktických príkladoch, aj konkrétne s číslami.
 • Keďže z každého pravidla existuje nejaká výnimka, tak vám vysvetlím za akých okolností je možné ju použiť.

Teraz máte jedinečnú príležitosť vyriešiť si otázku vašej daňovej rezidencie a mať svoj život v tejto oblasti pod kontrolou.

Predstavte si ten úžasný pocit, že všetky "papiere" máte v poriadku. Žiadny daňový úradník vás naháňa. Nikde v podvedomí vás nestraší myšlienka, či máte všetko tak, ako to má byť.

Je to vážne skvelý pocit.

Môžete pokojne spávať, venovať sa sebe, svojím priateľom a rodine.

Jednoducho si spokojne žiť svoj život.

 • Už sa nemusíte snažiť získavať informácie od známych alebo sa pýtať priateľov, ako to vyriešili oni.
 • To, že váš spolubývajúci je rezidentom SR, neznamená, že ním ste aj vy. Také jednoduché to zase nie je 😉
 • Nemusíte stráviť nekonečné hodiny hľadaním na internete!
 • Ak aj niečo nájdete, väčšinou nie sú tieto informácie veľmi "priateľské" na čítanie.
 • Nemusíte hľadať niekoho, kto by vám všetko komplexne vysvetlil (ak by ste vôbec niekoho takého našli).
 • V kurzoch nájdete všetko na jednom mieste, nemusíte už hľadať žiadne iné zdroje informácií. 
 • Všetky informácie sú vysvetlené jednoducho a zrozumiteľne, proste POLOPATE.
 • Samozrejmosťou sú vždy príklady z praxe a bežného života. 
 • Tam, kde je to pre lepšie pochopenie vhodné, sú použité grafické znázornenia.
 • Kurzy máte navždy. Kedykoľvek, ak si budete potrebovať niečo pozrieť, alebo overiť, máte ich k dispozícii. Stačí sa k nim vrátiť. 

Čo kurzy obsahujú?

Súčasťou kurzu č. 1 "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? Ak pracujete / žijete v zahraničí" je:

eBook

eBook je vo formáte PDF. Má 9 kapitol + úvod a záver. Sú v ňom všetky potrebné informácie na to, aby ste zistili, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom. Obsahuje nielen príklady z praxe, ale aj príklady, na základe ktorých pochopíte, ako sa na danú problematiku pozerá daňový úrad. Každá kapitola na svojom konci obsahuje vždy zhrnutie toho najdôležitejšieho.

eBook

eBook je vo formáte PDF. Má 9 kapitol + úvod a záver. Sú v ňom všetky potrebné informácie na to, aby ste zistili, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom. Obsahuje nielen príklady z praxe, ale aj príklady, na základe ktorých pochopíte, ako sa na danú problematiku pozerá daňový úrad. Každá kapitola na svojom konci obsahuje vždy zhrnutie toho najdôležitejšieho.

Video

Z každej kapitoly z eBooku som vybrala tie najzásadnejšie informácie a spracovala ich do krásnej prehľadnej myšlienkovej mapy. Tieto mapy som pre vás okomentovala a vytvorila toto skvelé video. Vďaka tomuto videu si omnoho rýchlejšie a efektívnejšie osvojíte všetko, čo pre určenie svojej rezidencie budete potrebovať.

Pracovný zošit -
určite svoju daňovú rezidenciu

Pracovný zošit je k dispozícii vo formáte WORD aj PDF. Povediem vás v ňom krok za krokom určovaním vašej daňovej rezidencie. Prakticky v ňom použijete všetko, čo sa naučíte z eBooku a videa. Vďaka nemu nič neopomeniete.
Jeho použitím zistíte, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom.

Pracovný zošit -
určite svoju daňovú rezidenciu

Pracovný zošit je k dispozícii vo formáte WORD aj PDF. Povediem vás v ňom krok za krokom určovaním vašej daňovej rezidencie. Prakticky v ňom použijete všetko, čo sa naučíte z eBooku a videa. Vďaka nemu nič neopomeniete.
Jeho použitím zistíte, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom.

BONUS č. 1
myšlienkové mapy z videa

Ako bonus som pre vás do eBooku zapracovala VŠETKY myšlienkové mapy z videa. Nájdete ich vždy na konci každej kapitoly. Môžete si ich tak v kľude poprezerať a preštudovať.

Dostanete ich ako darček ku kurzu ZDARMA.
Mapy sú samostatne nepredajné.

BONUS č. 2
myšlienková mapa A4

Ako bonus som pre vás pripravila myšlienkovú mapu, ktorá na jednej A4 obsahuje zhrnutie celého kurzu. Môžete si ju vytlačiť a rýchlo sa vďaka nej zorientovať, aké práva a povinnosti máte podľa toho, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom.

Mapu v hodnote 19,90 EUR
dostanete ako darček ku kurzu ZDARMA.

BONUS č. 2
myšlienková mapa A4

Ako bonus som pre vás pripravila myšlienkovú mapu, ktorá na jednej A4 obsahuje zhrnutie celého kurzu. Môžete si ju vytlačiť a rýchlo sa vďaka nej zorientovať, aké práva a povinnosti máte podľa toho, v ktorej krajine ste daňovým rezidentom.

Mapu v hodnote 19,90 EUR
dostanete ako darček ku kurzu ZDARMA.

BONUS č. 3
zoznam zmlúv a iné

Ako bonus vám tiež pošlem 7 dokumentov, ktoré obsahujú napríklad:
- zoznam spolupracujúcich štátov,
- prehľady sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia podľa rôznych druhov príjmov,
- prehľad platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Všetky tieto dokumenty sú verejne dostupné. Sú však rôzne "roztrúsené". Vy ich dostanete všetky pekne spolu v jednom e-maily.

Súčasťou kurzu č. 2"Uplatňovanie zmlúv..." je:

eBook

eBook je vo formáte PDF. Má 8 kapitol + úvod a záver. Vďaka praktickým príkladom a jednoduchým grafickým zobrazeniam ľahko pochopíte na akom princípe funguje uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia vám vysvetlím aj na konkrétnom príklade s číslami. Dozviete sa, ako získate potvrdenie o vašej daňovej rezidencii a veľa ďalšieho.

eBook

eBook je vo formáte PDF. Má 8 kapitol + úvod a záver. Vďaka praktickým príkladom a jednoduchým grafickým zobrazeniam ľahko pochopíte na akom princípe funguje uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia vám vysvetlím aj na konkrétnom príklade s číslami. Dozviete sa, ako získate potvrdenie o vašej daňovej rezidencii a veľa ďalšieho.

Video

Z každej kapitoly eBooku som vybrala tie najzásadnejšie informácie a spracovala ich do krásnej prehľadnej myšlienkovej mapy. Tieto mapy som pre vás okomentovala a vytvorila toto skvelé video. Vďaka tomuto videu si ľahšie a rýchlejšie osvojíte tému uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

BONUS č. 1
myšlienkové mapy z videa

Ako bonus som pre vás do eBooku zapracovala VŠETKY myšlienkové mapy z videa. Nájdete ich vždy na konci každej kapitoly. Môžete si ich tak v kľude poprezerať a preštudovať.

Dostanete ich ako darček ku kurzu ZDARMA.
Mapy sú samostatne nepredajné.

BONUS č. 1
myšlienkové mapy z videa

Ako bonus som pre vás do eBooku zapracovala VŠETKY myšlienkové mapy z videa. Nájdete ich vždy na konci každej kapitoly. Môžete si ich tak v kľude poprezerať a preštudovať.

Dostanete ich ako darček ku kurzu ZDARMA.
Mapy sú samostatne nepredajné.

BONUS č. 2
myšlienková mapa A4

Ako bonus mám pre vás aj v tomto kurze myšlienkovú mapu, ktorá na jednej A4 obsahuje zhrnutie celého kurzu. Môžete si ju vytlačiť a rýchlo a jednoducho si prejsť všetky najdôležitejšie informácie z celého kurzu.

Mapu v hodnote 14,90 EUR
dostanete ako darček ku kurzu ZDARMA

BONUS č. 3
tlačivá

Ako bonus vám pošlem všetkých 7 dokumentov ako v kurze č. 1. Pridám vám k nim ešte aj 3 tlačivá, ktoré sa používajú na Slovensku, ak potrebujete potvrdenie o vašej rezidencii alebo potvrdenie o tom, koľko daní ste zaplatili. Podrobnosti k týmto tlačivám sa dozviete priamo v kurze.

Všetky tieto dokumenty sú verejne dostupné. Sú však rôzne "roztrúsené". Vy ich dostanete všetky pekne spolu v jednom e-maily.

BONUS č. 3
tlačivá

Ako bonus vám pošlem všetkých 7 dokumentov ako v kurze č. 1. Pridám vám k nim ešte aj 3 tlačivá, ktoré sa používajú na Slovensku, ak potrebujete potvrdenie o vašej rezidencii alebo potvrdenie o tom, koľko daní ste zaplatili. Podrobnosti k týmto tlačivám sa dozviete priamo v kurze.

Všetky tieto dokumenty sú verejne dostupné. Sú však rôzne "roztrúsené". Vy ich dostanete všetky pekne spolu v jednom e-maily.

Koľko kurzy stoja?

Kurz č. 1

 • Chcem iba zistiť, v ktorej krajine som daňový rezident 
 • Nepotrebujem vedieť, ako to funguje, aby som neplatil dane 2x 

Cena 99 EUR

Zvýhodnená ponuka

Oba kurzy

 • Chcem zistiť, v ktorej krajine som daňovým rezident 
 • A chcem aj vedieť ako to funguje, aby som neplatil dane 2x

Cena 178 EUR

Zľava 29 EUR

Cena 149 EUR

Kurz č. 2

 • Nepotrebujem vedieť, v ktorej krajine som daňový rezident
 • Chcem vedieť ako to funguje, aby som neplatil dane 2x

Cena 79 EUR

Koľko kurzy stoja?

Kurz č. 1

 • Chcem iba zistiť, v ktorej krajine som daňový rezident 
 • Nepotrebujem vedieť, ako to funguje, aby som neplatil dane 2x 

Cena 99 EUR

Kurz č. 2

 • Nepotrebujem vedieť, v ktorej krajine som daňový rezident
 • Chcem vedieť ako to funguje, aby som neplatil dane 2x

Cena 79 EUR

Zvýhodnená ponuka

Oba kurzy

 • Chcem zistiť, v ktorej krajine som daňovým rezident 
 • A chcem aj vedieť ako to funguje, aby som neplatil dane 2x

Cena 178 EUR

Zľava 29 EUR

Cena 149 EUR

Je to veľa? Alebo sa vám to zdá málo? Ja som si úplne istá, že skutočná hodnota kurzov je mnohonásobne vyššia. Cena, za ktorú vám ich ponúkam neodráža skutočnú hodnotu kurzov, ale je iba zlomkom hodnoty, ktorú dostanete.

Ak ste dočítali až sem, tak nie ste k otázke toho, či máte svoje "papiere" na poriadku, ľahostajný.

K takému pochopeniu témy daňovej rezidencie, ako vám ponúkam v kurzoch, som sa ja dopracovala po mnohých rokoch štúdia a praxe. Vám ich ponúkam na striebornom podnose, vysvetlené jednoducho a zrozumiteľne.

Iste, môžete si zaplatiť konzultáciu s daňovým poradcom a aj takýmto spôsobom si vyriešiť otázku vašej daňovej rezidencie. A u skutočného odborníka, ktorý vám poradí naozaj dobre, vás to tiež bude niečo stáť. Môžete sa ovšem dostať do situácie, že mu opomeniete (aj keď možno neúmyselne) spomenúť nejakú skutočnosť z vášho osobného života a dopracujete sa spolu k nesprávnemu výsledku.

Možno sa pýtate: "Prečo by som mu vôbec mal hovoriť o svojom živote? Veď chcem iba spraviť dane!".

Bude sa Vás na to pýtať, a prečo?

Pretože váš osobný život je kľúčom k určeniu vašej daňovej rezidencie.

A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo by mal každý, kto nežije vo svojej "domovskej krajine", ovládať princípy určovania daňovej rezidencie. Lebo aj nejaká, možno podľa vás, nevýznamná zmena vo vašom živote môže spôsobiť zmenu vašej rezidencie. 

A jediný, kto vie ako a kde žijete, ste vždy IBA a IBA VY.

Odpovedzte si na tieto otázky:

Akú hodnotu má môj kľudný spánok? 

Akú hodnotu má pre mňa informácia, aké mám práva a povinnosti na Slovensku a v krajine, kde pracujem / žijem?

Na základe vašich odpovedí si budete vedieť dať odpoveď aj na otázku, či tieto kurzy naozaj stoja za to, alebo nie 😉.

Možno máte nejaké ďalšie otázky...


 • Ako vlastne kurzy prebiehajú?

Všetky súčasti kurzu vám budú sprístupnené okamžite po ich zaplatení. Video sa nachádza na špeciálnej stránke, ktorá je súčasťou kurzu. Odkaz na túto stránku vám spolu s ostatnými časťami kurzov (eBook, pracovný zošit, bonusy) zašlem na váš e-mail zadaný pri objednávaní kurzov.

Na stránke s videom sa nachádza aj mnou odporúčaný postup, akým by ste mali jednotlivými časťami kurzu postupovať tak, aby ste všetko pochopili čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

 • Téma daňovej rezidencie je pre mňa úplne NOVÁ. Ktorým kurzom mám ZAČAŤ?

Určite by som vám odporúčala začať kurzom č. 1 - "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...." a až následne pokračovať kurzom č. 2 "Uplatňovanie zmlúv ....". Súčasťou kurzov je aj mnou navrhovaný postup, ktorý keď dodržíte, verím, že nebudete mať problém pochopiť informácie z oboch kurzov.

 • Žijem v zahraničí, ale podnikám cez slovenskú s.r.o. Sú kurzy aj pre mňa?

Kurzy sú zamerané pre fyzické osoby - občanov. Takže, ak chcete riešiť rezidenciu vás ako fyzickej osoby, sú kurzy určené pre vás. Kurz č. 1 rieši určovanie daňovej rezidencie IBA fyzických osôb, nie právnických osôb (napr. s.r.o.). Ak chcete vyriešiť daňovú rezidenciu vašej s.r.o., v kurzoch odpoveď nenájdete. V kurze č. 2 sú niektoré informácie, ktoré sú použiteľné aj pre právnickú osobu. Napríklad vysvetlenie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. Ale aj v tomto kurze je väčšina informácií zameraná na použitie pre fyzické osoby.

 • Stačí, keď určím svoju daňovú rezidenciu RAZ a NAVŽDY?

Žiaľ, nie. Daňová rezidencia sa môže meniť v závislosti na zmenách vo vašom osobnom živote. Preto je potrebné aby ste vedeli, aké sú kritériá na určenie daňovej rezidencie. Potom si budete vedieť aj sami odsledovať, či niektorá zmena vo vašom živote môže mať za následok zmenu vašej daňovej rezidencie alebo nie. V každom prípade, pracovný list, ktorý je súčasťou kurzu č. 1 "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...." môžete použiť opakovane vždy, keď budete potrebovať.

 • Našiel som si na internete informáciu, že ak mám trvalý pobyt na Slovensku, tak som daňovým rezidentom Slovenska. Sú aj v takomto prípade pre mňa kurzy relevantné?

Áno, ak máte trvalý pobyt na Slovensku, tak ste považovaný za daňového rezidenta Slovenska. Tu to však nekončí. Môžete byť považovaný za daňového rezidenta aj v krajine, v ktorej pracujete alebo žijete. Potom je potrebné vyriešiť konflikt dvojitej rezidencie. Ako sa takýto konflikt rieši, je súčasťou kurzu č. 1 "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...."

 • Nemám na Slovensku trvalý pobyt, ani sa tu nezdržiavam viac ako 183 dní. Dočítal som sa, že vtedy nie som rezidentom Slovenska. Je to pravda?

Možno áno, možno nie. Existuje ešte jedna podmienka, ktorú ak spĺňate, ste považovaný za daňového rezidenta na Slovensku. Tou podmienkou je existencia bydliska. Nezamieňajte si ale túto podmienku s podmienkou trvalého pobytu. Práve z dôvodu, že ľudia "využívali" zrušenie trvalého pobytu na zánik svojej daňovej rezidencie, bola táto nová podmienka pred pár rokmi doplnená.

Je omnoho ťažšie sa z tejto podmienky "vyzuť". Podrobne je táto podmienka aj s príkladmi vysvetlená v kurze č. 1 "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...."

 • Mám partnera zo zahraničia. Spolu žijeme striedavo na Slovensku a v zahraničí. Týka sa táto téma aj môjho partnera?

Podmienky na vznik daňovej rezidencie na Slovensku NIE SÚ viazané na štátnu príslušnosť. Takže áno, je možné, že aj váš partner bude považovaný za daňového rezidenta Slovenska. Podmienky uňho posúdite presne tak isto, ako pri vás. Odpovede nájdete v kurze č. 1 "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...."

 • Čo ak si kurzy kúpim, ale nenájdem v nich nič nové. Alebo sa mi nebudú páčiť.

Ak mi do 14 dní odo dňa zakúpenia kurzov napíšete, že kurzy nechcete, pošlem vám peniaze späť.

A nemusíte ani uvádzať dôvod, prečo ste sa tak rozhodli.

Referencie

Páči sa mi jednoduchosť a zrozumiteľnosť, s akou si tému daňovej rezidencie poňala. Nenašla som v kurzoch žiadne zložité definície alebo konštrukcie. Vybrala si z danej témy to najdôležitejšie a všetko je vysvetlené postupne a chronologicky.

V kurzoch si ich používateľ nájde všetko, čo potrebuje k tomu, aby si dokázal sám určiť svoju daňovú rezidenciu. Prevádzaš ho krok za krokom k želanému výsledku. Zároveň sa oboznámi s tým, ako funguje medzinárodné zdaňovanie. Pochopí, aké postupy sa uplatňujú, aby neplatil dane 2x.

Kurzy odporúčam všetkým Slovákom, ktorí žijú alebo pracujú v zahraničí. Je to hlavne z dôvodu, že sa určenie rezidencie odvíja od ich súkromného života. Účtovník alebo daňový poradca nemá šancu komplexne poznať súkromný život svojich klientov.

Kurzy odporúčam tiež každej účtovníčke, ktorá sa v praxi stretáva s klientmi, ktorí pôsobia v zahraničí. Podľa môjho názoru sa jedná o dôležitú oblasť - hlavne v dnešných časoch, ktorá je dosť podceňovaná. Pokiaľ niekto nevie, v ktorej krajine je daňovým rezidentom, nemôže ani vedieť, aké povinnosti si má plniť. Respektíve si nemôže ani uplatniť svoje práva.

A daňové úrady, nielen na Slovensku, môžu vyžadovať plnenie povinností aj za niekoľko rokov dozadu.
Ing. Elena Šalagovábývala audítorka, daňová poradkyňa, správkyňa konkurznej podstaty, riaditeľka daňového úradu, aktuálne na dôchodku
Kurzy splnili to, čo sľubovali. Informácie uvedené v kurzoch sú vysvetlené jasným a zreteľným spôsobom. Páčili sa mi praktické príklady, na základe ktorých som ľahko pochopil danú tému. A tiež sa mi páčili myšlienkové mapy, na ktorých je zhrnutá na jednej strane téma celého kurzu.

Doporučujem kurzy všetkým Slovákom a samozrejme Slovenkám :-), ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Prečo? V kurzoch sú informácie, ktoré sú pre nás dôležité.
Vladimír OchránekLondon
V prvom rade veľmi, veľmi chválim prepracovanosť danej témy. Je to niečo, o čom sa veľa nehovorí. Kurzy sa super navzájom doplňujú.

Prvý kurz "Platiť či neplatiť dane na Slovensku? ...." sa mi páči podrobným rozpisom, kto je to daňový rezident toho-ktorého štátu. Ja osobne som to takto komplexne nikdy nevidela ani nepočula. Konečne presne viem, čo ktorý pojem znamená, doteraz som to vedela iba približne.

Druhý kurz "Uplatňovanie zmlúv ...." je tiež super. Jeden bez druhého sú neúplné, navzájom sa dopĺňajú pre komplexnosť témy. Páči sa mi príklad na Táni, akým ukazuješ konkrétny rozdiel metódy vyňatia a zápočtu.

Videá sú veľmi praktickou pomôckou, pretože pri čítaní eBookov som niektoré veci prečítala bez pochopenia a video mi to "vytiahlo na svetlo". Určite je dobré dodržať postup, ktorý uvádzaš, pretože najprv video k téme uvedie taký prvotný náznak, o čo vôbec ide, potom eBook podrobne rozoberá všetky kapitoly, príklady, grafy.

Každá kapitola je ukončená praktickým zhrnutím a myšlienkovou mapou. Keď potom človek opäť počúva video, mnoho vecí mu je zrejmých. Myslím si, že videá veľmi dobre dopĺňajú eBooky. Celá táto téma je dosť ťažká, a myslím, že si ju rozobrala polopate a komplexne.

Kurzy by som odporučila každému účtovníkovi, aby si to preštudoval takto vcelku a komplexne, pretože veľa tvojich informácií mi zapadá do puzzlí bežnej práce. To je aj to, čo mi dali tvoje kurzy - prakticky použiteľný pohľad na dosť dôležitú ekonomickú oblasť, o ktorej sa veľa nehovorí.
Ing. Marcela Sányováúčtovníčka

Objednajte si kurzy teraz

Najlepší čas, kedy ste sa mali zaoberať otázkou vašej daňovej rezidencie, bolo vtedy, keď ste opustili Slovensko.

Druhý najlepší je TERAZ!

Vyriešte si otázku vašej daňovej rezidencie pohodlne a efektívne. Objednajte si oba kurzy na tému daňovej rezidencie!

Ak ste na tom podobne ako ja, keď si kupujem nejaký nový on-line produkt a celú stránku ste iba "preleteli", mám tu pre vás malú rekapituláciu, čo získate kúpou kurzov na tému daňovej rezidencie.

Kurz č. 1

Platiť či neplatiť dane na Slovensku? Ak pracujete / žijete v zahraničí

 • eBook
 • Video
 • Pracovný zošit
  určite svoju daňovú rezidenciu
 • BONUS č. 1
  myšlienkové mapy z videa priamo v eBooku
 • BONUS č. 2
  celý kurz na jednej A4 (myšlienková mapa)
 • BONUS č. 3
  zoznam zmlúv a iné

Cena 99 EUR

Kurz č. 2

Uplatňovanie zmlúv a využitie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia + jedna výnimka

 • eBook
 • Video
 • BONUS č. 1
  myšlienkové mapy z videa priamo v eBooku
 • BONUS č. 2
  celý kurz na jednej A4 (myšlienková mapa)
 • BONUS č. 3
  dokumenty + tlačivá

Cena 79 EUR

Zvýhodnená ponuka za oba kurzy ➠ 149 EUR